FORUMI EROTIK "KOSOVARJA"

You are not logged in.

Adverts

Adverts

#1 03.01.2010 15:33:00

Nita_GV
Administratore
From: Gostivar
Registered: 02.08.2007
Posts: 1452
Website

Raporti mbi shëndetin riprodhues: Objektivi për vitin 2010

Planifikimi familjar - Sistemi i informimit për kontraceptivët


Ministria e Shëndetësisë dhe drejtoritë e shëndetit publik në rrethe sigurojnë informacionin e duhur për të monitoruar dhe përmirësuar shërbimet e planifikimit familjar, nëpërmjet sistemit kombëtar të informimit dhe menaxhimit logjistik LMIS.

Ky sistem, që është shtrirë në të gjitha rrethet e vendit që nga viti 2002, siguron menaxhimin, regjistrimin dhe shpërndarjen e mjeteve kontraceptive dhe koordinon aktivitetet në nivelin e qendrave të planifikimit familjar, drejtorive në rrethe dhe Ministrinë e Shëndetësisë. LMIS operohet nga Instituti i Shëndetit Publik që nga viti 2006. Indikatorët e gjeneruar nga ky sistem krijojnë mundësinë e krahasimit të veprimtarisë së rretheve të ndryshme dhe të komunave të çdo rrethi.

Offline

 

03.01.2010 15:33:00

AdBot
Advertisements

#2 03.01.2010 15:33:12

Nita_GV
Administratore
From: Gostivar
Registered: 02.08.2007
Posts: 1452
Website

Re: Raporti mbi shëndetin riprodhues: Objektivi për vitin 2010

Premtimi - Në 2010-ën kontraceptivëtdo t‘i sigurojë shteti

Çdo vit, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë financon blerjen e kontraceptivëve, duke u rritur me 10 për qind të nevojave totale.

Shqipëria siguron kontraceptivët për sektorin publik me mbështetjen e UNFPA, ndërsa social marketingun me financim të KFW. Në vitin 2003, Ministria e Shëndetësisë aprovoi strategjinë kombëtare për sigurimin e kontraceptivëve. Kjo strategji ka dy objektiva kryesorë: Sigurimin e kontraceptivëve nëpërmjet furnizimit të garantuar afatgjatë me kontraceptivë cilësorë.

Arritjen e pavarësisë kontraceptive: përballimin nga vendi me burimet e veta financiare të nevojave për kontraceptivë pa qenë nevoja për dhurues të jashtëm për të blerë kontraceptivë apo për logjistikë dhe asistencë teknike të lidhur me blerjen

Në kuadrin e kësaj strategjie, Ministria e Shëndetësisë ka bërë rregullimet e nevojshme të politikave dhe buxhetit në mënyrë që të arrijë sigurimin e kontraceptivëve.

Duke filluar që nga viti 2005, shëndetësia ka nisur kontributin e saj financiar për blerjen e një pjese të nevojave vjetore në sektorin publik për kontraceptivë me fondet e buxhetit të shtetit dhe do të arrijë pavarësinë e plotë financiare në vitin 2010, ku të gjitha kontraceptivët e nevojshëm për shërbimet tona shëndetësore do të blihen me buxhetin e shtetit.

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting